Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Printer MX320 Series Error 5200 \\ Error U051 | FixYourOwnPrinter

Printer MX320 Series Error 5200 \\ Error U051 | FixYourOwnPrinterPrinter MX320 Series Error 5200 \\ Error U051

1) press STOP/Restart button for 5 secs

2) Press and hold Green Power ON button holding stop/restart button

3) leave the restart/stop button and after 2 secs press twice the restart\\stop button

4) it will open in service mode then open the flap to remove the catridge

5) now close the lid widout the catridge and then switch off the printer

6) Now open the lid and then start the printer

7) then insert the catridge and now its ready to use.. ENJOY :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου