Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

OpenBiblio Install Instructions - Και για σχολικό Δίκτυο sch

penBiblio Install Instructions1. Create an OpenBiblio database 

Τη δημιουργία τέτοιας βάσης την κάνουμε αφού συνδεθούμε στο

sch.gr -> Πίνακας Ελέγχου -> Βάσεις δεδομένων MySql -> Πατάμε το κουμπι +Στο πλάισιο εμφανίζεται μία νέα βάση από πανω φαίνεται το username και ο κωδικός που χρειάζονται σε επόμενο βήμα.2. Copy the openbiblio directory and all of its contents into your web server's htdocs
root or any subdirectory within the htdocs root. 
Δηλαδή αφού αποσυμπιέσουμε το zip αρχείοιυ που έχουμε κατεβάσει από εδώ:

https://sourceforge.net/projects/obiblio/

 

Ανεβάζουμε όλο το φάκελο στα κοινόχρηστα αρχεία του server του σχολικού δικτύου.3.


 • Edit the database_constants.php file (located in the main openbiblio directory)
  with the text editor of your choice.
  Change the username and password to match the new MySQL user and password that you
  created in the previous steps.  • Ανοίγουμε από τον server το αρχείο  database_constants.php που βρίσκεται στο βασικό κατάλογο και βάζουμε τα host, username, password όπως τα βρήκαμε στο βήμα 1.   4. Create the OpenBiblio database tables. To do this run the install php script
  located at http://localhost/openbiblio/install/index.php,
  assuming you placed the openbiblio directory in the root htdocs directory.   5. For security: Remove the openbiblio/install directory completely
  to prevent unauthorized use of install or upgrade tools  6. For security: Verify that the display_errors setting in php.ini is 'Off'
  to prevent unintended information disclosure.  7. Access your new library automation system at http://localhost/openbiblio/index.php,
  assuming you placed the openbiblio directory in the root htdocs directory. Enter
  "admin" for both the userid and password whenever you are prompted to signon. You can
  change the admin password from the "Admin" tab -> staff list, where you can also add
  more library staff members.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου